…Divan-ı Lügati’t Türk…

(Görüntülemek istediğiniz başlığa dokunun.) 

Aşağıdaki bilgilerin çoğu, Besim Atalay‘ın “Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi” adlı eserinin ilk bölümünden alınmıştır.
Divan Nasıl Bir Kitaptır? Niçin Yazılmıştır?
Kitap Nerede Yazılmış?
Kitabın Yazıldığı Tarih
Kitabı Yazan Zat

Divan’daki Atasözleri
Divan Hakkında Genel Bilgi
Divan Üzerinde Çalışanlar
Kitap Nasıl Bulundu ve Nasıl Basıldı?
Divan’da Türkler Üzerine Geçen Hadisler
Divani Lügati’t Türk Dizini  
Divan Üzerine Bir İnceleme
Kaşgarlı Mahmut Kimdir?

Divan’da Geçen Dörtlükler
Divan’da Geçen Beyitler

Kaşgarlı Mahmud ve Divanu Lügati’t Türk – Zeynep Korkmaz   
Divanü Lügati’t Türk’teki Yiyecek İçecek Adları  
Divan’daki Şamanizm’e Ait Kelimeler  
Divan’ı Bulan Ali Emiri, Ziya Gökalp ve Talat Paşa
 
Divanlardaki Manzum ‘Arz-ı Hâller
 
Dîvânu Lügâti’t-Türk’te Belirli ve Belirsiz Nesne Yapıları
 
Dîvânu Lugat’it Türk’e Göre Av, Avcılık ve Hayvancılıkla İlgili Kelimeler
 
Divanü Lugati’t-Türk’te Sosyal Normları Karşılayan Kavramlar
 
Divanü Lûğat-it-Türk’te Geçen “Çin” ve “Maçin” Adı Üzerine
 
Divanu Lugati’t-Türk’te +la- Ekinin Kullanımları
 
Divanü Lûgati’t-Türk’teki Ad Aktarmalı (Metonymic) Yapılar
 
Kaşgarlı Mahmud ve Oğuz Türkçesi 

 

 

Not: İçerik, başta Besim Atalay olmak üzere çeşitliTürkologların makalelerinden alıntılanarak derlenmiştir.

Divan, Türk, Divanı Lügatit Türk, Kaşgarlı Mahmut, Divan-u Lügati’t Türk