Divan-ı Lügati’t Türk’ten Dörtlükler
(Bahar Geldi)

 

 

 

 

Karahanlı Türkçesiyle

Türkiye Türkçesiyle

 

 

 

 

 

Yay baruban erküzi
Aktı akm munduzı
Togdı yaruk yulduzı
Tıngla sözüm külgüsüz
Bahar geldi, kar suları
Aktı delice selleri;
Doğdu seher yıldızı,
Dinle sözüm, gülünmez.
Ağdı bulıt kükreyü
Yağmur tolı sekriyü
Kalık anı ükriyü
Kanca barur belgüsüz

Çıktı bulut, gürlüyor,
Yağmur, dolu yağıyor,
Rüzgâr onu sürüyor,
Nereye gider bilinmez.
Kurt kuş kamug tirildi
Erkek tisi tirildi
Özgür alıp tarıldı
Ymka yana kirgüsüz
Kurt kuş hepsi dirildi,
Erkek dişi derildi,
Bölük bölük dağıldı,
Artık ine girilmez.
Türlüg çeçek yarıldı
Barçın yadım kerildi
Uçmak yeri körüldi
Tumlug yana kelgüsüz
Türlü çiçek yarıldı,
İpek döşek serildi,
Cennet yeri görüldü,
Soğuklar geri gelmez.

 

 


…Diğer Şiirler…

 

 

 

Kış ile Yaz

Alp Er Tonga Bahar Geldi Dedim Dedi
Ağıt Bilgi Aşk Savaş
Kurt Peşinde Türk Gece  

 

 |
» “Divan-ı Lügati’t Türk” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir.

Divan, Türk, Divanı Lügatit Türk, Kaşgarlı Mahmut, Divan-u Lügati’t Türk